Captain’s Log Book สมุดบันทึกการเดินทาง สำหรับคุณหนูๆ

ปกติสายการบินฟูลเซอร์วิส เช่น ลุฟทันซ่า,สวิส, หรือการบินไทยจะมีไอเทมลับ(จริง ๆ ก็ไม่ลับ) ที่สามารถขอจากพนักงานบนเครื่องได้ หนึ่งในนั้นก็คือ Log Book

Continue reading “Captain’s Log Book สมุดบันทึกการเดินทาง สำหรับคุณหนูๆ”